HD_MRK
 
arrow down
Desktop melsevanduuren_home +++ CSTM_PST_TP: page Pagina's

MVD projectmanagers en ingenieurs is een jong en no-nonsense ingenieursbureau. Wij zorgen dat gebouwen gerealiseerd, getransformeerd, herbestemd of langer in stand gehouden worden.

Ieder project of vraagstuk is uniek en vraagt om maatwerk. Zo kan bijvoorbeeld het behouden van een bestaande constructie duurzamer en kosten efficiënter zijn dan sloop-nieuwbouw. Ook de PFAS, stikstof en CO2 uitdagingen kunnen hiermee het hoofd geboden worden. Vanuit onze vakkennis en ervaring op het gebied van projectmanagement en bouwtechniek brengen wij de bouwtechnische, energetische en constructieve mogelijkheden in kaart. Alles met teamgeest en vanuit het perspectief van onze opdrachtgever.

Tot onze opdrachtgevers behoren bedrijven, overheden, zorginstellingen, woningcorporaties, scholen en particulieren. Dagelijks leveren wij voor hen deskundig advies op maat. Wij staan voor het haalbaar maken van ambities, heldere communicatie en pragmatisch advies.

grip op

DSPL-FTRD-CSTM-PST
actueel

Centraal Kantoor Curamare opgeleverd

ondertekening van het proces verbaal

projecten
DSPL-CSTM-PSTS
bouwmanagement

Verbouw Kinderdagcentrum Gouda

In opdracht van Siloah is onder één dak met de Samuelschool in…

DSPL-CSTM-PSTS
bouwtechniek

Dorpshuis Schore

Voor het dorp Schore is in 2018 een visie opgesteld door de…

DSPL-CSTM-PSTS
schade expertise

Constructieve opname IKC De Schakel

Om de mogelijkheden voor energie neutrale renovatie van IKC De Schakel te…

_KLNTN-LGS
opdrachtgevers

CuramareNebestSirjongemeente KapelleSVROStudio ZESiloahUniek